Västerviks Grävmaskiner AB

Aktuella Jobb
Hornslandet DP1

Nybyggnation av VA-ledningar, pumpstationer, el-, optokablar, gatubyggnad.
Längd ca 4 km.
Beställare: Västerviks Miljö & Energi AB

 
Tornby Företagspark

Mark och  ledningsarbeten, finplanering för ny företagspark.
Yta ca 35 000m2
Beställare: Corallen i Linköping

 
Rädningsstation Kallerstad

Mark och  ledningsarbeten, finplanering för ny räddningstation.
Yta ca 25 000m2
Beställare: Linköpings kommunala fastigheter(Lejonfastigheter)

 
Hyreshus i Malmö

Beställare Botrygg

 
Hyreshus i Göteborg

Beställare: NRE ( Botrygg)